تبلیغات اینترنتیclose

انجام پایان نامه ارشد

سرويس چيني
 
 
تاریخ :  چهارشنبه 22 دی 1395
نویسنده :  khorjinak

مشخصات:
چيني استخواني
بدنه مربع

 


:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 3
:: برچسب‌ها: سرويس چيني, سرويس چيني مقصود, سرويس چيني 12 نفره,
تاریخ :  چهارشنبه 22 دی 1395
نویسنده :  khorjinak

مشخصات:
چيني استخواني
بدنه مربع
سرويس 42 پارچه شامل:
پ:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 3
:: برچسب‌ها: سرويس چيني, سرويس چيني مقصود, سرويس چيني 6 نفره,
تاریخ :  چهارشنبه 22 دی 1395
نویسنده :  khorjinak

مشخصات:
چيني استخواني
بدنه مربع
سرويس 42 پارچه شامل::: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 4
:: برچسب‌ها: سرويس چيني, سرويس چيني مقصود, سرويس چيني 6 نفره,
تاریخ :  چهارشنبه 22 دی 1395
نویسنده :  khorjinak

مشخصات
جنس: چيني
شامل:


:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 4
:: برچسب‌ها: سرويس چيني, سرويس صبحانه خوري,
تاریخ :  چهارشنبه 22 دی 1395
نویسنده :  khorjinak

مشخصات
جنس: چيني
شامل:


:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 4
:: برچسب‌ها: سرويس چيني, سرويس صبحانه خوري,
تاریخ :  دوشنبه 13 دی 1395
نویسنده :  khorjinak

 
 

مشخصات:
چيني استخواني
بدنه مربع

 


:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 4
:: برچسب‌ها: سرويس چيني, سرويس چيني مقصود, سرويس چيني 6 نفره,
تاریخ :  دوشنبه 13 دی 1395
نویسنده :  khorjinak

مشخصات:
چيني استخواني
بدنه مربع

 


:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 5
:: برچسب‌ها: سرويس چيني, سرويس چيني مقصود, سرويس چيني 18 نفره,
تاریخ :  دوشنبه 13 دی 1395
نویسنده :  khorjinak

مشخصات:
چيني استخواني
بدنه مربع:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 4
:: برچسب‌ها: سرويس چيني, سرويس چيني مقصود, سرويس چيني 12 نفره,
تاریخ :  دوشنبه 13 دی 1395
نویسنده :  khorjinak

مشخصات:
چيني استخواني
بدنه مربع:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 4
:: برچسب‌ها: سرويس چيني, سرويس چيني مقصود, سرويس چيني 6 نفره,
تاریخ :  دوشنبه 13 دی 1395
نویسنده :  khorjinak

مشخصات:
چيني استخواني
بدنه مربع

 


:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 5
:: برچسب‌ها: سرويس چيني, سرويس چيني مقصود, سرويس چيني 12 نفره,
تاریخ :  يکشنبه 21 آذر 1395
نویسنده :  khorjinak

مشخصات
درجه عالي

 


:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 5
:: برچسب‌ها: سرويس چيني , سرويس 6 نفره,
تاریخ :  يکشنبه 21 آذر 1395
نویسنده :  khorjinak

مشخصات:
چيني استخواني
بدنه گرد
سرويس 90 پارچه شامل::: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 5
:: برچسب‌ها: سرويس چيني, سرويس چيني مقصود,
تاریخ :  يکشنبه 21 آذر 1395
نویسنده :  khorjinak

مشخصات:
چيني استخواني
بدنه مربع
سرويس 2 پارچه شامل:
يك عدد كاسه گود
يك عدد بشقاب بزرگ
قابليت قرارگيري در مايكروفر
قابليت شستشو در ماشين ظرفشويي
توليد چيني مقصود
تحت ليسانس تركيه
قيمت فروش:79,000 تومان
منبع: سايت خورجينك:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 4
:: برچسب‌ها: سرويس چيني, سرويس چيني مقصود,
تاریخ :  يکشنبه 21 آذر 1395
نویسنده :  khorjinak

 
 
 
 

مشخصات:
چيني استخواني
بدنه مربع
سرويس 9 پارچه شامل:
6 عدد بشقاب كوچك
يك عدد بشقاب بزرگ
2 عدد نمك پاش
قابليت قرارگيري در مايكروفر
قابليت شستشو در ماشين ظرفشويي
توليد چيني مقصود
تحت ليسانس تركيه
قيمت فروش:115,000 تومان
منبع: سايت خورجينك:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 4
:: برچسب‌ها: سرويس چيني, سرويس چيني مقصود,
تاریخ :  سه شنبه 2 آذر 1395
نویسنده :  khorjinak
درجه يك
6 نفره
تركيب سرويس 28 پارچه ايتاليا اف:
سالاد خوري كوچك: شش عدد با قطر 14سانتي‌متر
 


:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 10
:: برچسب‌ها: سرويس چيني , سرويس 6 نفره,
تاریخ :  سه شنبه 2 آذر 1395
نویسنده :  khorjinak

 
مشخصات:
درجه 1
1 عدد پياله 4.5*9*9 سانتي متر 
 


:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 9
:: برچسب‌ها: سرويس چيني, سرويس صبحانه خوري,
تاریخ :  سه شنبه 2 آذر 1395
نویسنده :  khorjinak

مشخصات:
1 عدد پياله 4.5*9*9 سانتي متر

 :: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 7
:: برچسب‌ها: سرويس چيني, سرويس صبحانه خوري,
تاریخ :  سه شنبه 2 آذر 1395
نویسنده :  khorjinak

درجه عالي
تركيب سرويس 28 پارچه ايتاليا اف:

 

 :: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 4
:: برچسب‌ها: سرويس چيني , سرويس 12 نفره,
تاریخ :  پنجشنبه 20 آبان 1395
نویسنده :  khorjinak

 

سرويس هشت پارچه صبحانه خوري يك نفره سري هما شهريور

درجه يك:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 22
:: برچسب‌ها: سرويس چيني, سرويس صبحانه خوري,
تاریخ :  پنجشنبه 20 آبان 1395
نویسنده :  khorjinak

سرويس هشت پارچه صبحانه خوري يك نفره سري هما مرداد

درجه يك

 


:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 4
:: برچسب‌ها: سرويس چيني, سرويس صبحانه خوري,
تاریخ :  پنجشنبه 20 آبان 1395
نویسنده :  khorjinak

سرويس 98 پارچه نوژان سري كواترو

12نفره
درجه:عالي
تركيب سرويس 98 پارچه كواترو:


:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 3
:: برچسب‌ها: سرويس چيني , سرويس 12 نفره,
تاریخ :  پنجشنبه 20 آبان 1395
نویسنده :  khorjinak

سرويس 91 پارچه تينا سري آسترو

12 نفره
درجه:عالي
تركيب سرويس 91 پارچه آسترو::: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 6
:: برچسب‌ها: سرويس چيني , سرويس 12 نفره,
تاریخ :  پنجشنبه 20 آبان 1395
نویسنده :  khorjinak

سرويس هشت پارچه صبحانه خوري يك نفره سري هما تير

 
 


:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 10
:: برچسب‌ها: سرويس چيني, سرويس صبحانه خوري,
تاریخ :  پنجشنبه 20 آبان 1395
نویسنده :  khorjinak

سرويس هشت پارچه صبحانه خوري يك نفره سري هما خرداد

درجه عالي
 

 


:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 4
:: برچسب‌ها: سرويس چيني, سرويس صبحانه خوري,
تاریخ :  پنجشنبه 20 آبان 1395
نویسنده :  khorjinak

سرويس 7 پارچه ميوه خوري چيني مقصود طرح ترمه

مشخصات:
چيني استخواني
بدنه مربع:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 4
:: برچسب‌ها: سرويس چيني, سرويس ميوه خوري,
تاریخ :  پنجشنبه 20 آبان 1395
نویسنده :  khorjinak

سرويس 102 پارچه سپيدار سري ايتاليا اف درجه عالي

12 نفره
درجه عالي
تركيب سرويس 102 پارچه ايتاليا اف:
 


:: موضوعات مرتبط: آشپزخانه, | بازدید : 6
:: برچسب‌ها: سرويس چيني,
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
کد امنیتی : *
چيكن لوف بازدید: 4
شيريني ونيزي بازدید: 4